Main Content

Advokatfirmaet DSA

Advokatfirmaet DSA er et spesialisert firma med hovedfokus på eiendom,
miljø og naturressurser. Vi påtar oss oppdrag for næringslivet, organisasjoner,
offentlig sektor og privatpersoner.

Som et lite firma har vi en effektiv struktur og et lavt kostnadsnivå.
Vi kan derfor tilby spesialisert juridisk rådgivning på konkurransedyktige vilkår.