Tine Larsen

Tine arbeider med energirett, miljørett, utmarksforvaltning, ekspropriasjon, tomtefeste, kommunalrett og plan- og bygningsrett. Hun har bred erfaring fra både advokatvirksomhet, offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

Innenfor sine spesialområder har hun bistått en rekke kommuner og organisasjoner i prinsipielle saker, både for domstolene og opp mot administrative og politiske beslutningstakere.

Tine er også forfatter for Karnov, innenfor utmarksrelaterte rettsområder.

Arbeidserfaring

2016 – Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2015 – 2016 Fylkesmannen i Troms, justis- og kommunalavdelingen, seniorrådgiver
2014 – 2015 Advokatfirmaet Lund & Co, senioradvokat
2008 – 2013 Advokatfirmaet Lund & Co, advokat/advokatfullmektig
2006 Zero Emission Resource Organisation, fagansvarlig for vindkraft
2004 – 2005 Jussbuss, saksbehandler
2000 – 2002 Nettverk for Mat og Miljø, koordinator

Utdanning

2002 – 2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Fagforfatter for Karnov Lovkommentar

Annet

2023 - Styreleder i Natur videregående skole
2008 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA