Om DSA

Vårt arbeid

DSA er et spesialistfirma med hovedfokus på eiendom, fornybar energi og miljø. Firmaet ble etablert i 2016 av Magnus Dæhlin og Pål Martin Sand.

Vi er et engasjert og kostnadseffektivt alternativ til våre konkurrenter. Vi møter klienter, motparter og andre aktører med respekt og vennlighet. Tvister skal forebygges eller søkes løst på et tidligst mulig stadium.

Vi er samarbeidsadvokat for NORSKOG, Norges Bondelag og Huseiernes Landsforbund og alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen.

Rekruttering

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med jurister som interesserer seg for eiendom, fornybar energi og miljø. Hvis du også er nysgjerrig på oss, ta kontakt med en av partnerne som er ansvarlig på ditt spesialfelt.

Oppdragsvilkår

Våre priser varierer med oppdragets art og omfang. For hvert oppdrag lager vi en oppdragsbekreftelse med avtalt timepris. Fastpris for avgrensede oppdrag er også et alternativ.

I en rekke saker vil det offentlige eller tiltakshaver ha plikt til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dette gjelder blant annet i forbindelse med kraftutbygging, ved naturfredning og i forbindelse med ekspropriasjon. Vi har lang erfaring med slike saker og har innarbeidet gode rutiner for å søke utgiftsdekning der det er mulig.

Vi vil alltid undersøke om utgifter til juridisk bistand kan dekkes gjennom dine forsikringer.

Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk.