Om DSA

Vårt arbeid

DSA er et spesialistfirma med hovedfokus på  eiendom, fornybar energi og miljø. Firmaet ble etablert  i 2016 av Magnus Dæhlin og Pål Martin Sand. Vår ambisjon er å være et ungt, engasjert og kostnadseffektivt alternativ til våre konkurrenter.

Vårt arbeid er basert på faglig integritet, personlig engasjement og lagånd. Vi skal jobbe for å skape større verdier for våre klienter. Vi skal bidra til næringsutvikling, samfunnsbygging og en miljøvennlig fremtid gjennom strategisk og konstruktiv rådgivning. Vi skal alltid tenke langsiktig.

Vi skal være engasjerte og ta initiativ uten å være egenrådige. Vårt arbeid er basert på grundighet og tett og god dialog med klienten. Dette er avgjørende for at vi skal lykkes.

Vi skal alltid møte klienter, motparter og andre aktører med respekt og vennlighet. Tvister skal forebygges eller søkes løst på et tidligst mulig stadium.

Alle våre advokater er medlem av Advokatforeningen.

Vekst

Vi ønsker å styrke firmaet med spesialister innenfor eiendom, fornybar energi og miljø. Hvis du er interessert i å bidra, ta kontakt med en av partnere som er ansvarlig på ditt spesialfelt.

Oppdragsvilkår

Alle klienter må identifisere seg selv gjennom å logge seg inn på våre nettsider. Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk.

Våre priser varierer med oppdragets art og omfang. For hvert oppdrag lager vi en oppdragsbekreftelse med avtalt timepris. Fastpris for avgrensede oppdrag er også et alternativ.

I en rekke saker vil det offentlige eller tiltakshaver ha plikt til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dette gjelder blant annet i forbindelse med kraftutbygging, ved naturfredning og i forbindelse med ekspropriasjon. Vi har lang erfaring med slike saker og har innarbeidet gode rutiner for å søke utgiftsdekning der det er mulig.

Vi vil alltid undersøke om utgifter til juridisk bistand kan dekkes gjennom dine forsikringer.