Mari Kjellevold Brygfjeld

Mari er spesialisert innenfor fornybar energi, miljø, kommunal- og forvaltningsrett og fast eiendom. Hun har blant annet bred erfaring som juridisk rådgiver for ulike aktører ved utbygging av fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Hun har særlig kompetanse på konsesjonskraft og andre rettigheter som tilfaller kommuner og fylkeskommuner ved kraftutbygginger, herunder omsetning av kraft.

Mari bistår kommuner, fylkeskommuner, næringslivet og interesseorganisasjoner med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning. I tillegg bistår hun grunneiere og rettighetshavere i saker om fast eiendom, ekspropriasjon og plan- og bygningsrett.

Mari er også forfatter for Karnov innenfor naturforvaltning og miljørett.

Arbeidserfaring

2017 – Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2014 – 2017 Advokatfirmaet Lund & Co, senioradvokat/advokat
2013 – 2014 ALT advokatfirma AS, advokat
2012 – 2013 Advokatfirmaet Lund & Co, advokat
2011 – 2012 Sør-Østerdal tingrett, dommerfullmektig
2008 – 2011 Advokatfirmaet Lund & Co, advokatfullmektig

Utdanning

2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

MarIus nr. 370: Prekvalifisering av nye aktører på norsk sokkel – en forvaltningsrettslig analyse
Fagforfatter for Karnov Lovkommentar

Annet

2008 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA