DSA er spesialister på eiendom, energi og miljø.

Våre tjenester oppsummert

Dæhlin Sand Advokatfirma – DSA – er spesialisert innenfor eiendom, fornybar energi og miljø. Innenfor disse feltene bistår vi også med generell forvaltningsrett, avtalerett og selskapsrett.

Vi er opptatt av å bygge et langsiktig og tillitsbasert samarbeid med våre klienter.

Vi tar oppdrag for næringslivet, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og staten. Vi arbeider for en rekke store grunneiere, kommuner og selskaper innenfor våre spesialområder.

Samfunnskontakt: Mange saker på våre spesialfelt befinner seg i spenningsfeltet mellom jus, forvaltning og politikk. Vi har særlig kompetanse knyttet til offentlig saksbehandling og politiske beslutningsprosesser og bistår med strategisk rådgivning, analyse og samfunnskontakt. Med kombinasjonen av juridisk og politisk kompetanse ønsker DSA å utføre oppdrag med et bredere spekter av virkemidler enn tradisjonelle advokatfirmaer.

Kommuner: Et fellestrekk for våre spesialområder er forvaltning og offentlig styring. Vi har særlig erfaring med forvaltningsrett og kommunalrett, og rådgir til enhver tid en rekke norske kommuner og fylkeskommuner i saker innenfor eiendom, fornybar energi, miljø og tilknyttede rettsområder.

Vi hjelper våre klienter i alle faser av deres sak. Dette omfatter søknader, klager på vedtak, avtaleforhandlinger, prosedyre og tvisteløsning, etterfølgende oppgjør og strategisk rådgivning.