Foto: Maikel Oosterink/Unsplash
Kompetanse

Energi

Vi har lang og bred erfaring med saker om vannkraft, vindkraft, solkraft og nettanlegg fra både forvaltningen, advokatvirksomhet, næringslivet og organisasjoner. Vi kjenner kraftmarkedet, det energipolitiske feltet og aktørene meget godt, og bistår på alle stadier i aktuelle energisaker.

En sentral del av vår ekspertise er grunneieravtaler og konsesjoner for alle typer vann-, vindkraft- og solkraftverk. Vi bistår også i saker om konsesjonskraft og langsiktige kraftavtaler mellom kommuner, kraftprodusenter og industrien. Vi arbeider særlig for mindre kraftselskaper, grunneiere, kommuner og fylkeskommuner i saker om fornybar energi.

DSA har spesialkompetanse innenfor følgende områder på fornybar energi:

 • Utbygging av vannkraftverk, vindkraftverk og solkraftverk
 • Energiloven, vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
 • Utbygging av kraftnett og nettariffering
 • Plan- og bygningsrett og forvaltningsrett
 • Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter og naturressursskatt
 • Kraftmarkedsrett
 • Langsiktige kraftavtaler – PPA
 • Grunneieravtaler i forbindelse med kraftutbygging
 • Utbyggingsavtaler med kommuner
 • Eiendomsskatt
 • Vannfallsrettigheter
 • Ekspropriasjon av grunn og rettigheter til utbygging
 • Konsesjonsrett, manøvreringsreglement og miljøkrav i konsesjoner
 • Revisjon av konsesjonsvilkår