Foto: Maikel Oosterink/Unsplash
Kompetanse

Energi

Vi har lang og bred erfaring fra saker om vannkraft, vindkraft og kraftnett fra både forvaltningen, advokatvirksomhet, næringslivet og organisasjoner. Vi kjenner kraftmarkedet, det energipolitiske feltet og aktørene meget godt, og bistår på alle stadier i aktuelle energisaker.

En sentral del av vår ekspertise er konsesjoner for alle typer vann- og vindkraftverk, konsesjonskraft og langsiktige kraftavtaler mellom kommuner, kraftprodusenter og industrien. Vi arbeider særlig for mindre kraftselskaper, grunneiere, kommuner og fylkeskommuner i saker om fornybar energi.

DSA har spesialkompetanse innenfor følgende områder på fornybar energi:

 • Utbygging av vannkraftverk og vindkraftverk
 • Energiloven, vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
 • Utbygging av kraftnett og nettariffering
 • Plan- og bygningsrett og forvaltningsrett
 • Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter og naturressursskatt
 • Kraftmarkedsrett
 • Langsiktige kraftavtaler – PPA
 • Utbyggingsavtaler med kommuner
 • Eiendomsskatt
 • Vannfallsrettigheter
 • Ekspropriasjon av grunn og rettigheter til utbygging
 • Konsesjonsrett, manøvreringsreglement og miljøkrav i konsesjoner