Kompetanse

Miljø

Miljø og klima er et av våre kjerneområder. Vi har betydelig erfaring med miljø-, klima- og naturressursrett fra både advokatvirksomhet, forvaltningen, næringslivet og organisasjoner.

Vår spesialkompetanse omfatter:

  • Naturmangfold
  • Vannressurser
  • Forurensning og utslipp til jord, vann og luft
  • Industrikonsesjoner
  • Vann- og avløp
  • Verneområder
  • Klimarett og omsetning av klimakvoter
  • Skatter og avgifter på utslipp
  • Plan- og bygningsrett