Foto: Torbjørn Sandbakk/Unsplash
Kompetanse

Eiendom

DSA har særlig kompetanse innenfor fagområdene ekspropriasjon, tingsrett og plan- og bygningsrett.

Vi har et av landets ledende miljøer innenfor skjønns- og ekspropriasjonsrett. DSA bistår til enhver tid flere hundre grunneiere over hele landet, og vi har opparbeidet oss en unik posisjon som rådgivere for eiendomsbesittere som berøres av ny infrastruktur. Flere av firmaets partnere benyttes som foredragsholdere innenfor dette fagområdet og vi er representert i Advokatforeningens lovutvalg for vassdrags-, skjønns- og ekspropriasjonsrett.

Firmaet har også lang erfaring med å bistå grunneiere, næringslivet og kommuner i saker om kjøp, salg, og utvikling av eiendom.

Våre advokater bistår en rekke ulike aktører  med reguleringsplaner og byggesaker etter plan- og bygningsloven.

Vi har også bred tingsrettslig kompetanse og erfaring med tomtefeste, naborett, veiretter og andre servitutter, jordskifte og landbruksrett.

DSA sin spesialkompetanse innenfor eiendomssektoren omfatter:

 • Eiendomsutvikling
 • Grunnerverv
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Plan- og bygningsrett
 • Politiske beslutningsprosesser
 • Tomtefeste
 • Naborett
 • Kjøp, salg, utleie, forvaltning og drift av eiendom
 • Veirettigheter
 • Servitutter og hevd
 • Eiendomsskatt
 • Landbrukseiendommer og odelsrett
 • Jordskifte

DSA har samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund og bistår jevnlig forbundets medlemmer.