Peder Landfald

Peder er spesialisert innenfor fornybar energi og eiendom. Han har særlig kompetanse knyttet til kraftutbygging, ekspropriasjon og skjønn. I tillegg har han skog- og landbruksrettslig kompetanse, og har bistått ved flere store generasjonsskifter.

Peder arbeider også med et bredt spekter av kommunal- og forvaltningsrettslige problemstillinger, herunder konsesjonsrettslige spørsmål, samt plan- og bygningsrett.  Peder har også betydelig erfaring med prosedyre og tvisteløsning, blant annet fra omfattende rettsprosesser i England og USA.

Arbeidserfaring

2016 – Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2014 – 2016 Advokatfirmaet Lund & Co, senioradvokat
2007 – 2014 Advokatfirmaet Lund & Co, advokat/advokatfullmektig
2007 – 2007 Justissekretariatene, førstekonsulent

Utdanning

2007 – 2007 Spesialfag i petroleumsrett og europarett
2003 – 2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Annet

2007 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA