Magnus Dæhlin

Magnus arbeider særlig med miljø, naturressurser og eiendom, herunder skjønns- og ekspropriasjonsrett. Han har erfaring som juridisk rådgiver i forbindelse med en rekke store kraftutbygginger, eiendoms- og infrastrukturprosjekter, og han bistår mange av landets største grunneiere.

Magnus rangeres som ledende innenfor sine spesialområder, han har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett i seks år og han har møterett for Høyesterett fra 2012.

Arbeidserfaring

2016 – Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2014 – 2016 Advokatfirmaet Lund & Co, partner
2009 – 2014 Advokatfirmaet Lund & Co, advokat
2007 – 2009 Haugaland tingrett, dommerfullmektig
2005 – 2007 Advokatfirmaet Vandvik, advokat/advokatfullmektig
2004 – 2005 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Utdanning

2004 Universitetet i Oslo, cand. jur.
2004 Universiteit van Amsterdam, Master of Law (LL.M)

Annet

2022 – Samarbeidsadvokat NORSKOG
2021 – Samarbeidsadvokat Norges Bondelag
2018 – Ekstern rettsmekler for domstolene i Borgarting lagdømme
2018 – Foredragsholder i skjønns- og ekspropriasjonsrett, Juristenes utdanningssenter
2012 – 2018 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett
2015 – Samarbeidsadvokat Huseiernes Landsforbund
2012 – Møterett for Høyesterett 2012