Magnus Dæhlin

Magnus arbeider særlig med miljø, naturressurser og eiendom, herunder skjønns- og ekspropriasjonsrett. Han har erfaring som juridisk rådgiver i forbindelse med en rekke store kraftutbygginger, eiendoms- og infrastrukturprosjekter, og han bistår mange av landets største grunneiere.

Magnus rangeres som ledende innenfor sine spesialområder, han har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett i seks år og han har møterett for Høyesterett fra 2012.

Arbeidserfaring

2016 – Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2014 – 2016 Advokatfirmaet Lund & Co, partner
2009 – 2014 Advokatfirmaet Lund & Co, advokat
2007 – 2009 Haugaland tingrett, dommerfullmektig
2005 – 2007 Advokatfirmaet Vandvik, advokat/advokatfullmektig
2004 – 2005 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, førstekonsulent

Utdanning

2012 Møterett for Høyesterett
2004 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004 Master of Law, LL.M, Universiteit van Amsterdam

Annet

2018 – Ekstern rettsmekler for domstolene i Borgarting lagdømme
2018 – Foredragsholder i skjønns- og ekspropriasjonsrett, Juristenes utdanningssenter
2012 – 2018 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett
2005 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA