Thorstein Vale Opdal

Thorstein er spesialisert innen eiendomsrett, tvisteløsning og kontrakts-/obligasjonsrett. Han har særlig kompetanse på eiendomsutviklingsprosjekter, leiekontrakter, fornybar energi, tomtefeste og kjøp og salg av næringseiendom.

Han har bred erfaring med prosess, både som advokat og som dommerfullmektig, og bistår klienter i tvister både i og utenfor domstolene.

Videre har han publisert flere juridiske artikler i anerkjente tidsskrifter, og han er styreleder i Norsk Forening for Eiendoms- og Landbruksrett.

Arbeidserfaring

2023 - Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2018 - 2023 DLA Piper Norway, senioradvokat/advokat
2016 - 2017 Asker og Bærum tingrett, dommerfullmektig
2013 - 2016 Advokatfirmaet Lund & Co, advokat/advokatfullmektig
2013 Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, forskningsassistent

Utdanning

2007 - 2013 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2021 Jussens Venner «Negative servitutter – om innhold, endring, opphør og sletting»
2017 Lov og Rett 6/2017 «Utmålingen av avsavnstapet i ekspropriasjons- og naturfredningssaker»

Annet

2023 - Styreleder i Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett (NFLR)
2013 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA