6. februar 2024

DSA med foredrag på det årlige tingsrettskurset

Den 8. til 9. februar går det årlige tingsrettskurset av stabelen i Sandefjord. Juristenes Utdanningssenter er som vanlig arrangør og i år vil Dæhlin Sand-partner Peder Landfald være blant dem som skal bidra med foredrag.

Landfald skal snakke om hvilke regler som gjelder for utbygging av landbruksveier, som er et aktuelt tema som han vil belyse med eksempler fra rettspraksis.

Spørsmålene han skal belyse i sitt foredrag er både prinsipielle og praktisk viktige. Særlig spørsmålet om utbygging av landbruksveier utløser krav om reguleringsplan har reist debatt etter avgjørelse 23-022977ASK-ELAG i Eidsivating lagmannsrett. Landfald prosederte saken for grunneier.

I vår raste diskusjonen på Alltingets debattsider om dette temaet, se:

Mer informasjon om tingsrettskurset ser du her. 

DSA ser også frem til Ragnhild Sæhlie Jetlund sitt foredrag om «Saksøkers valgfrihet ved krav om sak og virkemiddel for jordskifteretten», som bl.a. tar for seg spørsmålet om breddeutvidelse av en privat adkomstveg er arealbytte eller ekspropriasjon – en problemstilling Høyesterett behandlet i HR-2023-1053-A, der advokat Magnus Dæhlin og advokat Kristine Ravlo Sand bistod den ene parten.

Relaterte saker