Kristine Ravlo Sand

Kristine har særlig erfaring med eiendomsrett og miljørett, både fra advokatpraksis og offentlig forvaltning. Hun har spesialisering i naturressursrett fra universitetet, og skrev masteroppgave om sanksjonering av overtredelser av akvakulturloven.

Kristine er også forfatter for Karnov innenfor naturforvaltning og miljørett.

Arbeidserfaring

2021 - Dæhlin Sand Advokatfirma, advokat/advokatfullmektig
2019 - 2020 Advokatfirmaet Økland & Co, advokatfullmektig
2019 Mattilsynet, seksjon for fiskehelse og fiskevelferd, rådgiver

Utdanning

2018 Juridiske fag ved University of Calgary, Canada
2014 - 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Fagforfatter for Karnov Lovkommentar

Annet

2019 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA