Kristine Ravlo Sand

Kristine har særlig erfaring med eiendomsrett og miljørett, både fra advokatpraksis og offentlig forvaltning. Hun har spesialisering i naturressursrett fra universitetet, og skrev masteroppgave om sanksjonering av overtredelser av akvakulturloven.

Arbeidserfaring

2023 - Advokat, Dæhlin Sand Advokatfirma
2021 - 2023 Advokatfullmektig, Dæhlin Sand Advokatfirma
2019 - 2020 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2019 Rådgiver, Mattilsynet - seksjon for fiskehelse og fiskevelferd

Utdanning

2018 Juridiske fag ved University of Calgary, Canada
2014 - 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo