Foto: Ingar Sørensen
16. januar 2024

Ny ansatt

Dæhlin Sand opplever stor etterspørsel etter spesialisert rådgivning knyttet til eiendom, ekspropriasjon, tingsrett og naturressurs- og miljørett. Vi er derfor glade for å introdusere vår nyeste medarbeider, Benedicte Stensvoll Sveinsson, som styrker vår evne til fortsatt å levere juridisk bistand av høy kvalitet til våre klienter.

Benedicte er utdannet jurist og har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Indre og Østre Finnmark tingrett. Hun har dessuten vært førstekonsulent ved maritim avdeling, seksjon for sikkerhet og regelverk hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi ønsker Benedicte velkommen til oss.