Peter Leth/CC.
17. februar 2023

Vi mottar flere henvendelser om solkraft

Solkraft utgjør fremdeles en beskjeden del av norsk kraftproduksjon, men det er et område i kraftig vekst – og utbyggere  «jakter arealer» å etablere seg på.  Særlig grunneiere med store landbruks- og skogeiendommer på Østlandet merker stor pågang fra interessenter.

Vi mottar for tiden mange henvendelser fra grunneiere om solkraft.

Solkraftutbygging reiser mange problemstillinger for grunneier. Det kan være knyttet til arealavståelse, ulike tilbud om kompensasjon, avtalers varighet, betydningen for egen drift og lignende. Det at interessen rundt solkraft vokser raskt, kan by på utfordringer for både grunneier og utbygger. Det er likevel viktig å ikke forhaste seg. Avtaler om utbygging av solkraft blir inngått i et langtidsperspektiv, og innebærer store økonomiske verdier. Det er derfor viktig å lande riktig.

I saker om solkraft bistår vi med å vurdere avtaler, delta i forhandlinger, og gi rådgivning for å sikre hensiktsmessige prosesser for grunneier. Vi har lang erfaring innenfor fornybar energi og eiendom, og har kompetanse knyttet til forhandlinger og avtaleinngåelse ved utbygging av vann, vind- og solkraft.

For spørsmål om solkraft, ta kontakt med advokat Tine Larsen og advokat Peder Landfald.

Relaterte saker