3. januar 2023

Skriveplass for jusstudent

Student Ingrid Skjoldvær har skriveplass hos Dæhlin Sand frem til april for å skrive masteroppgave om miljørettslige utredningskrav til mineralutvinning på havbunnen.

Ingrid studerer juss ved Universitetet i Oslo, og har særlig interesse for miljø- og menneskerettslige fag. Blant annet har hun sammen med en annen jusstudent skrevet en JOU (Jusstudentenes offentlige utredninger) om kravene til utredning av klima- og miljøkonsekvenser på oppdrag for WWF: Bedre føre var enn etter snar: – Ny lov om konsekvensutredninger av miljø og klima og forslag til hvordan miljø- og klimahensyn kan styrkes i utredningsprosessen.

Ingrid har selv lang erfaring fra miljøbevegelsen, blant annet som tidligere leder av Natur og Ungdom. Hun har særlig jobbet med det norske klimasøksmålet, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og gruvesakene i Førdefjorden og Repparfjord.