14. februar 2023

Blir nytt styremedlem

Partner og advokat Pål Martin Sand blir nytt styremedlem i Oslo Havn etter forrige ukes endringer i byrådet i Oslo.

Oslo Havn er et kommunalt foretak eid av Oslo kommune. Oslo Havn skal bl.a. sørge for effektiv havnedrift, bidra til mer miljøvennlig sjøtransport og forvalte og utvikle havnens eiendommer. Foretaket har en sentral rolle i Oslos byutvikling og i arbeidet med å nå Oslos ambisiøse klimamål.

Foretaket finansieres i sin helhet gjennom kundebetaling og hadde i 2021 en omsetning på 335 millioner kroner og i overkant av 100 ansatte.

Les mer om saken her.