Pål Martin Sand

Pål Martin har særlig kompetanse innen eiendomsrett, herunder grunnerverv og ekspropriasjon, eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett. Han har erfaring fra Olje- og energidepartementet og domstolene og har hatt en rekke politiske stillinger og verv. Pål Martin var bl.a. statssekretær i Stoltenbergs siste regjering og har bred erfaring med offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser på alle nivåer.

Pål Martin har arbeidet med en rekke store utbyggings- og infrastrukturprosjekter. Han bistår sine klienter med samfunnskontakt, strategisk rådgivning, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre.

Arbeidserfaring

2016 – Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2014 – 2016 Olje- og energidepartementet, seniorrådgiver
2013 Justis- og beredskapsdepartementet, statssekretær
2012 – 2013 Hedmarken tingrett, dommerfullmektig
2009 – 2012 Arbeiderpartiet, personlig rådgiver for partisekretær Raymond Johansen
2007 – 2009 Stortinget, rådgiver for leder i justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten
2006 – 2007 Stortinget, rådgiver for leder i finanskomiteen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
2005 – 2006 Oslo Rådhus, rådgiver i byutviklingskomiteen

Utdanning

2003 – 2004 Master of Law, LL.M, King’s College London, Chevening Scolarship (British Council)
1998 - 2004 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Annet

2023 – Styremedlem i Oslo Havn KF
2018 – Styremedlem i KFUM Eiendom AS
2016 – Leder i Sporveiens bedriftsforsamling
2016 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA
2015 – 2023 Nemndsmedlem i Oslo kommunes klagenemnd
1999 – 2003 Bystyrerepresentant i Oslo bystyre
1995 – 1999 Vararepresentant i Oslo bystyre