25. februar 2019

Prinsipiell sak om vederlag for bruk av skogsbilveier i Østerdalen

Austri Raskifte vil ikke betale for bruken av det skogsbilveinettet som allerede ligger i tilnytning til Raskifte vindkraftverk. Saken skal behandles i Eidsivating lagmannsrett i juni og er omtalt i Østlendingen 22. februar, hvor grunneiernes prosessfullemktig Magnus Dæhlin har gitt følgende kommentar:

– Da Austri Raskifte bygde vindkraftverket ble det ervervet rettigheter fra mange grunneiere. Det ble forhandlet fram erstatninger for en rekke forhold, men det er ikke blitt enighet om hva Austri Raskiftet skal betale for bruken av skogsbilvegene, som grunneierne har bygget ut opp gjennom årene. Austri Raskiftet mener det ikke skal betales vederlag. Vi mener at tingretten kom til feil resultat, og at det følger av klar høyesterettspraksis at grunneierne skal ha vederlag for bruken. Austri nyter betydelige økonomiske fordeler ved å kunne benytte et godt utbygget skogsbilvegnett, og det må de betale for å bruke. Dette er et viktig prinsipp, uavhengig av størrelsen på grunneiernes økonomiske tap, sier Dæhlin.

Norskog og Glommen skog har erklært partshjelp til støtte for grunneierne.

Les saken fra Østlendingen her.
(krever abonnement)