2. oktober 2020

Å bygge karriere på miljøengasjement

Jussen må brukes mer aktivt på miljøområdet for å sikre at den lovgivningen politikerne vedtar blir etterlevd i praksis. Derfor trengs det flere jurister som ser de rettslige mulighetene i miljøsakene, og er med og påser at miljøretten etterleves og videreutvikles.

Advokat Tine Larsen er intervjuet om det å være jurist som er opptatt av miljø av studentavisen Injuria.