4. januar 2022

Mari Kjellevold Brygfjeld om rollen som miljørettsadvokat i Juristen

I temautgave om klima- og miljørett har Juristen intervjuet Mari Kjellevold Brygfjeld, advokat og partner i DSA, om hennes arbeid som energi- og miljørettsadvokat.

Intervjuet tar utgangspunkt i prosessen rundt vindkraftutbyggingen på Haramsøy, der Brygfjeld og Tine Larsen bisto organisasjonen Nei til vindkraft på Haramsøy. Deretter reflekterer Brygfjeld rundt miljørettsfeltet, herunder rekrutteringen av nye jurister, nødvendig spesialkompetanse og hvordan feltet vil se ut i fremtiden.

Les hele intervjuet her.

I samme utgave har Brygfjeld også skrevet en kronikk om tilpasning av sakskostnadsavgjørelsen i klima- og miljøsaker på bakgrunn av Århuskonvensjonen. Kronikken kan leses i Juristens papirutgave.