14. februar 2019

Lovforslag svekker markagrensen

DSA-advokatene Pål Martin Sand og Tine Larsen skriver i Aftenposten om lovforslag om endringer av markaloven. De håper lovforslaget, som åpner for flere justeringer av markagrensen, ikke vedtas av Stortinget. Det vil svekke markalovens vern av nærfriluftsområdene.

 

Les artikkelen her

Relaterte saker