15. februar 2019

Svensk dom stopper NOAH

Svea Hovrätt (lagmannsrett) har besluttet at NOAHs flygeaske ikke kan lastes over Helsingborg havn før konsekvensene er tilstrekkelig utredet. Flygeasken som NOAH vil laste i Helsingborg skal skipes til deponiet på Langøya i Oslofjorden og er den samme som NOAH har planer om å deponere i et nytt deponi i Brevik. DSA-advokat Pål Martin Sand, som har bistått Porsgrunn kommune i deponisaken, har uttalt seg til avisen Varden om den svenske avgjørelsen:

– Det er interessant å se forskjellen på hvordan Norge og Sverige håndterer en slik sak, sier Sand. Han mener norske miljøvernmyndigheter er preget av stor tillit til NOAH, mens svenskene ber om utredninger. – I Brevik-saken står nettopp mangelen på utredninger sentralt. Foreløpig ser det ut som om miljømyndighetene har lagt til grunn at det kun er NOAH og deres teknologi som kan benyttes ved behandling av farlig uorganisk avfall. Det er helt nødvendig å utrede om det finnes andre og mer miljøvennlige behandlingsmåter. Dersom flygeaske kan behandles lokalt, betyr det f.eks. mindre transport av farlig avfall, reduserte avfallsmengder og dermed redusert behov for store deponier, sier Sand.

Ved lagmannsrettens dom stadfestes de tidligere beslutningene fra Skåne fylke og tingretten. Dommen er endelig og kan ikke ankes.

 

Les saken fra Varden her (krever abonnement)

Relaterte saker