21. januar 2019

Avgjørelse i saken om politiets beredskapssenter

Advokatfirmaet DSA har bistått flertallet av berørte grunneiere i forbindelse med utbygging av Politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Follo tingrett avhjemlet denne måneden skjønn i saken, hvilket setter et foreløpig punktum for grunnervervet.

DSAs 25 klienter har etter minnelige forhandlinger og skjønn oppnådd en samlet erstatning på i overkant av 50 millioner kroner. Advokat Pål Martin Sand prosederte skjønnssaken, som bl.a. reiser prinsipielle spørsmål om forståelsen av markaloven og dennes betydning for påregnelighetvurderingen etter vederlagsloven § 5.

 

Tingrettens avgjørelse kan leses her

Relaterte saker