11. januar 2019

Prosessvarsel mot Oslo kommune

Advokatfirmaet DSA har på vegne av Naboaksjonen Bevar Smestad vurdert gyldigheten av Oslos kommuneplan for Smestad, som i kommuneplanens arealdel er angitt som et av byens utviklingsområder for fortetting. Som følge av kommunens planer vil flere boliger på Smestad og andre områder i Oslo bli revet for å muliggjøre blokkbebyggelse.

Advokat Tine Larsen har vurdert at de store endringene som arealplanen medfører for både Smestad og den overordnede byutviklingen i Oslo, ikke er tilstrekkelig utredet i henhold til kravene til konsekvensutredninger av kommuneplaner. Beboerne på Smestad har varslet Oslo kommune om at de vurderer søksmål mot kommuneplanens arealdel.

Saken er omtalt i Akersposten denne uken. Les artikkelen her

Relaterte saker