6. mars 2024

Solkraftbonanza på energi- og miljørettskurset

Vår energirettsadvokat Mari Kjellevold Brygfjeld, og Jens Naas-Bibow fra 1,5 advokatfirma, fikk gleden av å snakke om bakkemontert solkraft på det årlige energi- og miljørettskurset i Sandefjord, som gikk av stabelen 5. og 6. mars.

De snakket om hele prosessen, fra startskuddet går ved avtaleinngåelse med grunneier, til solkraftverket er montert og satt i drift.

Om foredraget de holdt skriver JUS:

«Den 5. mai 2022 ble det for første gang gitt konsesjon til et bakkemontert solkraftverk i Norge. Nærmere to år etter ligger det over 40 konsesjonssøknader for etablering av solkraftverk til behandling hos NVE. Ytterligere konsesjonssøknader ventes etter hvert som flere og flere energiselskap inngår avtaler med grunneiere om leie av grunn til utbygging av solkraftverk.

Jens Naas-Bibow (1,5 Advokatfirma) og Mari Brygfjeld (Dæhlin Sand Advokatfirma) gjennomgår problemstillinger knyttet til avtaler om leie av grunn til solkraftverk, sett fra henholdsvis utbygger- og grunneiersiden. Vi berører praktiske temaer som anbefalinger til avtaleprosess og -struktur, partenes forpliktelser under konsesjons- og byggeprosessen, råderett over arealet, vederlag og partenes rettigheter og plikter ved avtalens utløp mv.»

Relaterte saker