8. februar 2024

DSA på kurs for nye fjellstyrer

Denne og forrige uke hadde DSA, ved advokat Tine Larsen og advokatfullmektig Anna Nes, gleden av å delta på kurs for nye fjellstyrer i regi av Norges Fjellstyresamband på Røros.

Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene, som for eksempel beite, jakt og fiske. De skal bidra til en bærekraftig bruk av statsallmenningene som er til det beste for allmennheten.

I advokat Larsen sitt innlegg fikk fjellstyremedlemmene en gjennomgang av fjellstyrenes forvaltningsansvar. Forhåpentligvis er både nye og erfarne fjellstyremedlemmer klare for å møte nye utfordringer i den neste styreperioden.

Takk for invitasjonen!

Relaterte saker