Anna M. Nes

Anna arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Hun har skrevet Masteroppgave om adgangen til dispensasjon fra vernevedtak etter naturmangfoldloven.

Anna har tidligere vært vitenskapelig assistent for forskergruppen for utviklings-, naturressurs- og miljørett på UiB og leder i DNT Ung. I tillegg har hun vært trainee i advokatfirma.

Arbeidserfaring

2024 - Dæhlin Sand Advokatfirma, advokatfullmektig
2022 Miljødirektoratet, juridisk avdeling, saksbehandler
2022 Universitetet i Bergen, forskningsgruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, forskningsassistent
2022 Universitetet i Lyon/Universitetet i Bergen, ARQUS Short Term Exchange, prosjektmedarbeider

Utdanning

2018 - 2023 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2017 - 2018 Politihøgskolen i Oslo

Annet

2024 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA
2021 - 2023 Styreleder i DNT Ung Landsstyre
2021 - 2023 Styremedlem i DNT Landsstyre
2019 - 2021 Nestleder i DNT Ung Landsstyre