8. oktober 2020

Norges strengeste naturvern står i veien for veien, men kun i teorien

Organisasjoner som WWF har gitt Norge kritikk for myndighetenes manglende evne til å bevare norsk natur. Det er spesielt arealforbruket vårt som utsetter stadig flere arter for utrydningsrisiko.
Våre 2200 naturreservater nyter lovens strengeste vern, men inngrep kan gjøres dersom «vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig» etter naturmangfoldloven § 48. Dette gjøres i økende grad for å bygge motorvei gjennom reservatene.
Vernet av naturreservater står fortsatt rettslig sterkt, og er nok ikke svekket generelt. Det har imidlertid skjedd noe med respekten for vernet, sier advokat Tine Larsen til Vårt Land.

Les hele intervjuet i Vårt Land.