21. september 2021

DSAs fagforfattere i Karnov

Det juridiske forlaget Karnov har lansert sine nye, digitale lovkommentarer i samarbeid med Lovdata. Lovkommentarene er skrevet av forfattere med spesialkunnskap innen sine rettsområder, og flere advokater i Dæhlin Sand Advokatfirma har skrevet kommentarer til flere miljørettslige lover:

Tine Larsen og Aksel Høymo har skrevet lovkommentarene til markaloven.

Mari Kjellevold Brygfjeld, Tine Larsen og Kristine Ravlo Sand har skrevet lovkommentarene til motorferdselloven.

Mari Kjellevold Brygfjeld, Kristine Ravlo Sand og Aksel Høymo har skrevet lovkommentarene til dyrevelferdsloven.

Tine Larsen og Ida Bakke Husom har skrevet lovkommentarene til viltloven, og Tine Larsen har skrevet lovkommentarene til lov om statlig naturoppsyn.

Vi i Dæhlin Sand Advokatfirma er stolte av å bidra til et nytt og viktig juridisk verktøy!