4. oktober 2020

Viktig avgjørelse om kommunenes rett til miljøinformasjon

Klima- og miljødepartementet avslo 19. juni 2020 Porsgrunn kommunes krav om innsyn i diverse dokumenter knyttet til NOAHs planlagte avfallsdeponi i Porsgrunn.

Departementet begrunnet avslaget med at dokumentet inneholdt forretningshemmeligheter og derfor kunne unntas offentlighet etter miljøinformasjonsloven § 17.

Etter at kommunen påklaget vedtaket til Miljøinformasjonsnemnda snudde NOAH, som nå har gitt innsyn.

Offentlig tilgang til miljøinformasjon er prinsipielt svært viktig, og skal ifølge lovens § 1:
«gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål»

Porsgrunn kommune har vært bistått av advokatene Tine Larsen og Pål Martin Sand.

Les omtale i Dagbladet.