22. juni 2020

Stortinget ber regjeringen vurdere vindkraft-konsesjoner på nytt

På fredag la Olje- og energiminister Tina Bru (H) frem Stortingsmelding om vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019-2020)). Med meldingen ønsker regjeringen å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner og styrke den lokale og regionale forankringen.

Samme dag ba Stortinget regjeringen vurdere om gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Stortingsvedtaket gir muligheter for å få vurdert konsesjonen på nytt og å stanse vedtaket hvis det avdekkes brudd på regelverket.

Gjennomgangen gir også anledning til å spille inn til konsesjonsmyndighetene eventuelle brudd på regelverket i gitte konsesjoner. I DSA har vi lang erfaring med å vurdere vindkraftkonsesjoner, ta kontakt med Tine Larsen eller Mari Brygfjeld.