26. august 2021

Prinsippseier om sakskostnader i miljøsaker

Frostating lagmannsrett har avsagt en prinsipiell avgjørelse i spørsmål om sakskostnader i miljøsaker.

Etter å ha tapt søksmålet mot etablering av vindkraftverk på Haramsøy utenfor Ålesund, ble organisasjonen Nei til Vindkraft på Haramsøy i tingretten dømt til å betale over en million kroner i sakskostnader til Haram Kraft AS og Staten ved Olje og Energidepartementet.

Frostating lagmannsrett har nå opphevet tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Begrunnelsen er at det er uklart hvorvidt tingretten i tilstrekkelig grad har vurdert hvorvidt århuskonvensjonen begrenser sakskostnadsansvaret i saken. Den stiller blant annet krav om at allmennheten i konvensjonslandene skal ha mulighet til rettslig prøving av miljøspørsmål uten at dette skal være «uoverkommelig dyrt», jf. art. 9 fjerde ledd.

Høye sakskostnader er ett av de største hindrene for å prøve miljøspørsmål for retten. Dette til tross for at det er i samfunnets interesse med økt domstolskontroll i klima- og miljøsaker. Kjennelsen er derfor svært viktig, og den kan være et tegn på en ny praksis i disse sakene, sier DSAs Mari Kjellevold Brygfjeld og Tine Larsen som har bistått Nei til vindkraftverk på Haramsøy i saken.

Les mer om saken på rett24.