1. april 2019

Nasjonal ramme for vindkraft fremlagt i dag

NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft ble overlevert til Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i dag. I rapporten utpekes 13 områder som NVE mener er de mest egnede for ny vindkraftutbygging. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund uttaler at rapporten er «ikke er en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar hensyn til miljø- og samfunnsvirkninger».

Utbygging av landbasert vindkraft bidrar med klimavennlig og fornybar energi. Samtidig medfører vindkraftverk betydelige arealinngrep og fare for tap av naturmangfold. Vindkraftutbygging reiser en rekke konsesjonsrettslige, miljørettslige og ekspropriasjonsrettslige spørsmål. I DSA vi spesialisert på energi- og miljørett og ekspropriasjon, og har bistått grunneiere, interesseorganisasjoner, kommuner og andre berørte i en rekke vindkraftsaker. Ta kontakt med Tine Larsen eller Mari Brygfjeld for spørsmål om vindkraftutbygging.