11. desember 2017

Borettslag vant frem mot utbygging i marka

Borettslaget vil beholde sine naturomgivelser i marka, og ønsker ikke en stor ny nabo og trafikken det vil medføre. Nå har de vunnet frem.

Markaloven har byggeforbud innenfor markagrensen for å verne naturen og friluftslivet mot slike utbygginger. I et brev til Fylkesmannen på vegne av borettslaget, har DSA vist til at markaloven setter en stopper for den videre planleggingen av tiltaket.

Klima- og miljødepartementet har etter dette stoppet utbyggingsplanene med henvisning til markaloven.

Advokat Pål Martin Sand i DSA er veldig fornøyd med departementets konklusjon, og utaler i Aftenposten 10. desember:

– Det kan se ut som at Helse Sør-Øst har undervurdert tyngden i Markaloven da de satte i gang og brukte mye tid og ressurser på dette.

Les hele Aftenpostens nyhetssak.