23. mai 2023

UiO-seminar: Naturregnskap i arealplanleggingen

Ved arealplanlegging og større investeringer er verdsetting av naturverdier nødvendig for å sikre godt beslutningsgrunnlag og kvantifisering av naturverdier blir en stadig mer aktuell problemstilling.  Universitetet i Oslo og SSB arrangerer 24. mai seminar om temaet «Natural Capital Accounting» i samarbeid med professor Dieter Helm ved University of Oxford.

Advokat Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma vil bidra med foredrag som viser eksempler og behov for verdsettelse og kompensasjon for naturverdier i miljøsaker.

Les mer om seminaret og se programmet her.