26. januar 2018

Staten ønsker åpenhet, men nekter innsyn

Staten fratok Porsgrunn kommunes myndigheten til å fastsette planprogram for nytt deponi for farlig avfall i Brevik. Etter først å ha understreket at det er viktig med åpenhet i prosessen, har Klima- og miljødepartementet nå nektet innsyn i flere dokumenter.

– Saken er av stor samfunnsmessig betydning og berører svært mange i Grenlands-regionen. Saken reiser særlige problemstillinger ved at staten gjør endringer i myndighetsforholdene til fordel for en større, privat næringsaktør. Dette underbygger behovet for åpenhet og transparens i saksbehandlingen, sier Pål Martin Sand i Advokatfirmaet DSA som bistår Porsgrunn kommune i saken.

Departementet understreket selv under folkemøtet i Brevik 10. januar, at de ville bidra til åpenhet rundt saken.

– Det at vi nå nektes innsyn står i sterk kontrast til departementets uttalte ønske om åpenhet, sier Sand. Han påpeker at selv om det er hjemmel for å unnta fra innsyn, bør det, i følge offentlighetsloven, gis innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

– Vi mener det er begått saksbehandlingsfeil når departementet fratok Porsgrunn kommune planmyndigheten i denne saken. Beslutningen ble tatt uten at kommunen var blitt konsultert, den er fattet uten begrunnelse og nå får vi heller ikke innsyn i dokumenter som kan belyse beslutningen. Alt dette stiller saksbehandlingen i et underlig lys, sier Sand.

Les hele saken fra NRK her: