24. april 2020

Oslo betaler 83 millioner for skoletomt

Bystyret i Oslo har vedtatt å kjøpe eiendommen Eugenies gate 12 for 83 millioner kroner. Eiendommen på 577 kvadratmeter eies av E12 Eiendom AS og ligger på Bolteløkka. Kommunen skal benytte eiendommen til å utvide Bolteløkka skoles skolegård.

– Kjøpesummen er høy, men reflekterer de underliggende verdiene, sier advokat i DSA, Pål Martin Sand, som har bistått E12 Eiendom i forhandlingene. E12 Eiendom hadde opprinnelig planlagt å bygge et boligbygg med 24 leiligheter på eiendommen. Oslo bystyre vedtok imidlertid å erverve eiendommen til skoleformål i 2018. Etter langvarige forhandlinger mellom grunneier og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, ble partene enige om kjøpesummen som nå er godkjent av bystyret.

– Det er positivt at kommunen har valgt forhandlinger om frivillig salg fremfor ekspropriasjon. Det har spart begge parter for tid og betydelige omkostninger, sier Sand.
Saken er også omtalt i Finansavisen, Estate nyheter og Vårt Oslo.

Les mer her:

Finansavisen: Oslo kommune betaler 83 millioner for å utvide skolegård med 577 kvadratmeter
Estate: Oslo blar opp for skoletomt
Vårt Oslo: Bolteløkka skole endelig i mål med utvidelse av skolegården