14. august 2020

Nye verktøy i boligpolitikken

Oslo vil utvikle en tredje boligsektor, hvor 20 % av boligene i Oslo skal være under vanlig markedspris.

For å få til dette trenger kommunen flere verktøy i plan- og bygningsloven, skriver DSA-advokat Tine Larsen i en kronikk i Dagsavisen.