1. desember 2022

Ny fagbok om vannforvaltning

Sammen med NTNU-forskerne Jo Halvard Halleraker og Tor Haakon Bakken, har advokat Tine Larsen i DSA bidratt med kapittelet Økosystembasert forvaltning og miljøforsvarlig drift av vannkraftanlegg i et EU-perspektiv i en ny bok om vannforvaltning.

Boken inneholder artikler fra forskere og andre eksperter innen vannforvaltning, og drøfter aktuelle temaer knyttet til rettslig regulering av vann: Overvannshåndtering, naturfare, drikkevann, grunnvann, villaks, kraftutbygging, menneskerettigheter, samt om generelle utredningskrav og kunnskapsplikter i miljørettsforvaltning. Boken har en faglig spennvidde fra biologi og teknikk til økonomi og juss. Et sentralt siktemål er å bygge opp tverrfaglig forståelse av gjeldende juridiske forhold knyttet til vann, og også sette noen av dagens reguleringer under debatt.

Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk, og er en åpen forskningspublisering. Hele boken med kapitler er gratis tilgjengelig på nettet og kan leses og lastes ned her.