2. januar 2023

Ny ansettelse

Dæhlin Sand opplever stor etterspørsel etter spesialisert rådgivning knyttet til grunnerverv, ekspropriasjon, naturressurs- og miljørett. Med Ole Martin Juul Slyngstadli på laget er vi enda bedre rustet til å bistå våre klienter.

Ole Martin er nyutdannet jurist og har tidligere jobbet som saksbehandler og daglig leder i Jussbuss. Han har dessuten vært folkevalgt i to perioder.

Vi ønsker Ole Martin velkommen til oss.