Ole Martin Juul Slyngstadli

Ole Martin arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Han har skrevet masteroppgave om ansvar ved misbruk av elektronisk signatur etter ny finansavtalelov.

Arbeidserfaring

2023 - Advokatfullmektig, Dæhlin Sand Advokatfirma
2021 - 2022 Daglig leder, Jussbuss
2019 - 2020 Saksbehandler, Jussbuss
2018 - 2019 Saksbehandler, Norges vassdrags- og energidirektorat
2012 - 2013 Politisk rådgiver, Stavanger Arbeiderpartis bystyregruppe

Utdanning

2016 - 2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Annet

2015 - 2020 Leder av kontrollutvalget, Stavanger kommune
2011 - 2015 Formannskapsmedlem, Stavanger kommune
2011 - 2020 Bystyrerepresentant, Stavanger bystyre
2012 - 2016 Medlem av AUFs sentralstyre

Publikasjoner

2021 Jussbuss 50 år – Festskrift «Ansvar ved misbruk av digital signatur»
2021 Jussbuss’ stensilserie nr. 149 «Ansvar ved misbruk av elektronisk signatur etter ny finansavtalelov»
2023 Antologien Bruk og misbruk av elektronisk identifikasjon «Reglene om tapsfordeling ved misbruk av elektroniske signaturløsninger i finansavtaleloven 2020 kapittel 3 del III»