Ole Martin Juul Slyngstadli

Ole Martin arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Han har skrevet masteroppgave om ansvar ved misbruk av elektronisk signatur etter ny finansavtalelov.

Arbeidserfaring

2023 - Advokatfullmektig, Dæhlin Sand Advokatfirma
2021 - 2022 Daglig leder, Jussbuss
2019 - 2020 Saksbehandler, Jussbuss
2018 - 2019 Saksbehandler, Norges vassdrags- og energidirektorat
2012 - 2013 Politisk rådgiver, Stavanger Arbeiderpartis bystyregruppe

Utdanning

2016 - 2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Annet

2015 - 2020 Leder av kontrollutvalget, Stavanger kommune
2011 - 2015 Formannskapsmedlem, Stavanger kommune
2011 - 2020 Bystyrerepresentant, Stavanger bystyre
2012 - 2016 Medlem av AUFs sentralstyre

Publikasjoner

2021 Jussbuss 50 år – Festskrift «Ansvar ved misbruk av digital signatur»
2021 Jussbuss’ stensilserie nr. 149 «Ansvar ved misbruk av elektronisk signatur etter ny finansavtalelov»