Ole Martin Juul Slyngstadli

Ole Martin arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Han har skrevet masteroppgave om ansvar ved misbruk av elektronisk signatur etter ny finansavtalelov.

Arbeidserfaring

2023 - Dæhlin Sand Advokatfirma, advokatfullmektig
2021 - 2022 Jussbuss, daglig leder
2019 - 2020 Jussbuss, saksbehandler
2018 - 2019 Norges vassdrags- og energidirektorat, saksbehandler
2012 - 2013 Stavanger Arbeiderpartis bystyregruppe, politisk rådgiver

Utdanning

2016 - 2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2023 Antologien Bruk og misbruk av elektronisk identifikasjon «Reglene om tapsfordeling ved misbruk av elektroniske signaturløsninger i finansavtaleloven 2020 kapittel 3 del III»
2021 Jussbuss 50 år – Festskrift «Ansvar ved misbruk av digital signatur»
2021 Jussbuss’ stensilserie nr. 149 «Ansvar ved misbruk av elektronisk signatur etter ny finansavtalelov»

Annet

2023 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA
2015 - 2020 Leder av kontrollutvalget i Stavanger kommune
2012 - 2016 Medlem av AUFs sentralstyre
2011 - 2020 Bystyrerepresentant i Stavanger bystyre
2011 - 2015 Formannskapsmedlem i Stavanger kommune