Forside Aftenposten innsikt juni 2018
5. juni 2018

Norge trenger en miljøklagenemnd

– Det fattes ufattelig mange vedtak som berører ulik miljølovgivning, men det er forsvinnende få saker som prøves for domstolene, uttaler advokat Tine Larsen i DSA i nyeste nummeret av Aftenposten Innsikt.

I saker hvor natur og miljø er skadelidende, finnes ingen effektiv domstolskontroll eller annet overprøvingsorgan som korrigerer forvaltningens praksis. Domstolsapparatet er for dyrt og langdrygt. Sammen med andre miljørettseksperter tar derfor Tine Larsen i DSA til orde for at det bør etableres en rimelig og effektiv klagenemnd for miljøvedtak, for å sikre en uavhengig kontroll av miljørettslige vedtak.

Les mer i siste nummer av Aftenposten Innsikt, som løfter problemstillingen om naturens rettsvern i en større artikkel over 10 sider. Saken ligger også her på nettsidene til Aftenposten Innsikt. Klimasøksmålet og deponisaken i Brevik får bred omtale som illustrasjon på utfordringene.

I Advokatfirmaet DSA bistår organisasjoner, berørte naboer, grunneiere og kommuner i en rekke miljørettslige saker.