19. mai 2017

Lokale forskrifter om vannskutere

Regjeringen har bestemt at vannskutere heretter skal kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste kystområder. Det kan føre til støy og andre ulemper for andre brukere av kystområdene, som badende, kajakkpadlere og småbåter. Kommunene kan derfor vedta lokale forskrifter som begrenser bruk av vannskutere i kommunen.

  • Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannskutere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.
  • Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.
  • Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

Vurderer din kommune å innføre lokale forskrifter om bruk av vannskutere, og trenger juridiske råd om hvordan disse bør utformes?

I Advokatfirmaet DSA har vi kompetanse innen miljørett, naturforvaltning og motorferdsel, og har lang erfaring i å bistå kommunesektoren innenfor disse rettsområdene.