9. juni 2020

Klimasøksmålet – politikk eller menneskerettigheter?

Klimasøksmålet er sluppet inn til Høyesterett i plenum, som vil avsi en historisk dom med stor betydning for rekkevidden av miljørettighetene i grunnloven § 112. Tiden er moden for å gjøre miljøparagrafen operativ som en rettighetsbestemmelse, skriver DSAs advokat Tine Larsen i Tidsskriftet Pan.

 

Les mer her