6. juni 2023

Karnov-artikkel om bruk og misbruk av elektroniske signaturløsninger

Advokatfullmektig i Dæhlin Sand, Ole Martin Juul Slyngstadli, har sammen med professor Marte Eidsand Kjørven skrevet artikkel med tittelen «Reglene om tapsfordeling ved misbruk av elektroniske signaturløsninger i finansavtaleloven 2020 kapittel 3 del III».

Artikkelen gir en oversikt over reglene forhistorie, hvilke hensyn de er ment å ivareta, reglenes anvendelsesområde, begrepsbruk og fravikelighet, og er ment å gi en oversikt over disse spørsmålene.

Slyngstadli viser til at disse spørsmålene har vært særlig aktuelle de siste årene, blant annet med behandling av to saker i Høyesterett og mye oppmerksomhet i mediene. Han har selv skrevet masteroppgave om tematikken, og har over tid engasjert seg i problemstillingene siden sin tid som medarbeider og daglig leder i Jussbuss.

Artikkelen er publisert i antologien «Bruk og misbruk av elektronisk identifikasjon» som utgis av Karnov forlag, hvor alle artiklene er tilgjengelige på Lovdata.

Du kan lese artikkelen her. (Krever tilgang til Lovdata Pro)