1. september 2020

Godt resultat i viktig sak for Indre østfold kommune

Heggen og Frøland tingrett har behandlet sak mellom Ostra Consult og Indre Østfold kommune. Ostra fremmet krav om erstatning mot kommunen med 14,5 millioner kroner som følge påståtte feil i kommunens plandokumenter. Etter tre dager i retten og avsluttet bevisførsel frafalt imidlertid Ostra alle krav mot kommunen og saken ble forlikt.
Indre Østfold kommune har vært bistått av advokat Magnus Dæhlin.

Se omtale i dagen utgave av Finansavisen.