24. september 2020

Forsvinnende få saker i domstolene som omhandler rene miljøinteresser

Det fattes svært mange vedtak som berører miljøet, men nesten ingen av disse prøves i retten.
En åpenbar grunn til det er at i saker som angår miljø- og naturhensyn er det ingen som har en økonomisk interesse. Slike søksmål blir dermed overlatt til ideelle organisasjoner, som har søksmålskompetanse, men gjerne ikke midler nok, sier Advokat Tine Larsen fra Dæhlin Sand.
Kanskje er en egen miljødomstol løsningen.

Les hele intervjuet med Advokat Larsen i Advokatbladet:

https://www.advokatbladet.no/det-gronne-skiftet-miljo/forsvinnende-fa-saker-i-domstolene-som-omhandler-rene-miljointeresser/154065