4. november 2019

Ekspertutvalg stopper deponiplanene i Brevik

Det ble full seier for Porsgrunn kommune i deponisaken da regjeringens ekspertutvalg i dag anbefalte å skrinlegge Brevik som lokasjon for deponi for farlig avfall. Med dette har kommunen og lokalbefolkningen i Grenland vunnet frem med sine argumenter mot deponi. Advokatfirmaet DSA har bistått Porsgrunn kommune i prosessen.

Norsk Avfallshandtering AS har ønsket å etablere nytt deponi for farlig uorganisk avfall i Dalen gruver i Brevik etter at dagens deponi på Langøya avvikles i 2024. Porsgrunn kommune sa nei til deponi allerede i 2015, men staten grep inn og vedtok planprogram mot kommunens vilje. – Planprogrammet forholdt seg kun til planene til én kommersiell aktør, mens det foreligger en rekke alternative lokaliteter, aktører og behandlingsmetoder under utvikling. Utredningene som forelå etter planprogrammet ville ikke tilfredsstilt kravene om forsvarlig utredning etter forvaltningsloven og plan- og bygningsloven, sier advokat i DSA Pål Martin Sand. Ekspertutvalget peker på de samme forholdene som kommunen og viser til at avslutningen av deponiet på Langøya trigger et nytt marked for behandling av farlig avfall.

– Vi har vært tydelige på at det ikke vil være hjemmel til å vedta en statlig reguleringsplan for etablering av deponi i Brevik. Med ekspertutvalgets rapport er dette endelig fastslått og vi er svært fornøyd med å ha bidratt til en god løsning for miljøet, kommunen og befolkningen i Grenland, sier Sand.

 

Les mer her:

NRK: Ekspertutvalg åpner for å skrote deponi i Brevik
VG: Ekspertutvalg: Farlig avfall kan lagres andre steder enn Brevik
Varden: Ekspertutvalg: Nei til deponi i Brevik (krever abonnement)
Telemarksavisa: Sa nei til deponi: Dette er grunnen til at Brevik ikke er egnet (krever abonnement)