3. november 2020

Dyre rettsprosesser på miljøets vegne

Det kan være svært dyrt å gå til domstolene. Miljøsaker er gjerne omfattende, og krever desto mer arbeid og medfølgende saksomkostninger.

«Irreversible inngrep i naturen har en pris, men naturen har ingen mulighet til å gå til rettssak på egne vegne. Den byrden faller gjerne på ideelle organisasjoner. Kanskje burde man lage en egen miljødomstol, hvor natur og miljøspørsmål kunne prøves uten den store økonomiske risikoen for ideelle» sier advokat Mari Brygfjeld til Klassekampen.

Les mer her.